Finansowych została powołana Karolina Rzońca – Bajorek, dotychczasowa Dyrektor Pionu Finansowego Grupy Asseco. Segment Asseco Poland wypracował 838 mln zł przychodów, czyli o 12% więcej niż rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 2% wyższy i wyniósł 141 mln zł. Finansowych została powołana Karolina Rzońca-Bajorek, dotychczasowa Dyrektor Pionu Finansowego Grupy Asseco.

  • Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2022 roku w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych ma obecnie wartość 11,2 mld zł i jest wyższy o 30% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
  • Finansowych została powołana Karolina Rzońca-Bajorek, dotychczasowa dyrektor Pionu Finansowego Grupy Asseco.
  • W I półroczu tego roku do Grupy Asseco dołączyło 7 nowych spółek.
  • Finansowych została powołana Karolina Rzońca-Bajorek, dotychczasowa Dyrektor Pionu Finansowego Grupy Asseco.
  • Do przyszłości podchodzimy z dużą ostrożnością, biorąc pod uwagę sytuację makroekonomiczną i wzrost kosztów pracy.

Asseco Enterprise Solutions to holding, należący do Grupy Asseco, skupiający rozwiązania ERP i obecnie jeden ze strategicznych obszarów, z którym Grupa wiąże duże plany rozwojowe. Decyzja Rafała Kozłowskiego o rezygnacji z funkcji pełnionych w Asseco Poland jest związana z chęcią większego zaangażowania nowy kurs \“forex na autopilocie\“ się w rozwój tego obszaru biznesowego, poinformowali przedstawiciele Grupy. Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2022 roku w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych ma obecnie wartość 11,2 mld zł i jest wyższy o 30% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Do przyszłości podchodzimy z dużą ostrożnością, biorąc pod uwagę sytuację makroekonomiczną i wzrost kosztów pracy. Nie zwalniamy jednak tempa, jeśli chodzi o kontraktowanie nowych projektów, co potwierdza dwucyfrowy wzrost portfela zamówień Asseco na 2022 rok – dodaje Karolina Rzońca-Bajorek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Grupa realizowała swoją strategię geograficznej, produktowej i sektorowej dywersyfikacji biznesu,  dzięki czemu zwiększyła sprzedaż we wszystkich segmentach operacyjnych. W I półroczu 2022 roku rynki zagraniczne reprezentowane przez Formula Systems i Asseco International odpowiadały za 90% sprzedaży Grupy.

W samym II kwartale 2022 roku Grupa odnotowała sprzedaż na poziomie 4,2 mld zł, co stanowi wzrost o 23%. Zysk operacyjny wyniósł 540 mln zł (wzrost o 54%), a zysk operacyjny non-IFRS 484 mln zł (wzrost o 13%). Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 141 mln z (wzrost o 1%), a w ujęciu non-IFRS na poziomie 147 mln zł (wzrost o 10%). Przychody w segmencie Formula Systems wyniosły 5,5 mld zł, co oznacza wzrost o 27%, a zysk operacyjny 635 mln zł, czyli o 87% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Zmiana w zarządzie Asseco Poland

W ujęciu non-IFRS nasz zysk operacyjny wzrósł o 17%, a zysk netto non-IFRS o 8%. Zysk operacyjny non-IFRS segmentu Asseco Poland, który jest konsolidowany na poziomie netto praktycznie w całości, i w przypadku którego nie występuje efekt różnic kursowych, zwiększył się o 2%. Postrzegamy te wzrosty  jako duży sukces w tak turbulentnym otoczeniu – komentuje Karolina Rzońca-Bajorek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Jednocześnie w analizowanym okresie, korzystny wpływ na wyniki operacyjny w kwocie 192 mln zł miała transakcja sprzedaży udziałów w spółce Infinity Labs R&D. Po uwzględnieniu tych korekt, zysk operacyjny non-IFRS segmentu Formula Systems ukształtował się na poziomie 605 mln zł, czyli o 27% wyższym niż w tym samym okresie przed rokiem. Przechodzi do Asseco Enterprise Solutions, w którym objął stanowisko Prezesa Zarządu. Jednocześnie nadal będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Asseco International i CFO tej Grupy.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 249 mln zł, czyli zwiększył się o 3%. Grupa kontynuowała swój rozwój we wszystkich segmentach działalności. Rada nadzorcza Asseco Poland powołała Karolinę Rzońcę-Bajorek do składu zarządu spółki i od 1 kwietnia 2021 r. Grupa zwiększyła sprzedaż we wszystkich segmentach operacyjnych. Było to możliwe za sprawą konsekwentnie realizowanej strategii dywersyfikacji biznesu, a także intensywnej cyfryzacji w gospodarce.

W I kwartale 2022 roku rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International odpowiadały za 90% sprzedaży Grupy. Przychody w segmencie Formula Systems wyniosły 2,7 mld zł, co oznacza wzrost o 27%, a zysk operacyjny 227 mln zł, czyli o 36% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. W segmencie Asseco International sprzedaż wzrosła o 15% i wyniosła 940 mln zł, a zysk operacyjny ukształtował się na poziomie porównywalnym do zeszłorocznego i wyniósł 96 mln zł. Segment Asseco Poland odnotował sprzedaż w wysokości 408 mln zł, czyli o 11% więcej niż rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 15% wyższy i wyniósł 68 mln zł.

Zmiany w Zarządzie Asseco Poland – Karolina Rzońca–Bajorek Wiceprezesem ds. Finansowych

Mimo trudnej sytuacji w gospodarce, utrzymaliśmy trend wzrostowy w naszych wynikach finansowych. Zanotowaliśmy wzrost przychodów we wszystkich segmentach działalności. Nasza geograficzna, produktowa i sektorowa dywersyfikacja biznesu i silny popyt na rozwiązania cyfrowe pozwalają nam stabilnie się rozwijać.

Poznaj speakera – Karolina Rzońca-Bajorek

W kursach stałych, w jakich został przeliczony backlog na 2021 rok, wzrost wynosi 18% do 10,1 mld zł. Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2022 roku w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 12,5 mld zł i jest wyższy o 24% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W kursach stałych, w jakich został przeliczony backlog na 2021 rok, wzrost wynosi 11% do 11,2 mld zł. Asseco Enterprise Solutions to holding, należący do Grupy Asseco, handel cryptovaya 24/7 w amarkets skupiający rozwiązania ERP i obecnie jeden ze strategicznych obszarów, z którym Grupa Asseco wiąże duże plany rozwojowe. Decyzja Rafała Kozłowskiego o rezygnacji z funkcji pełnionych w Asseco Poland jest związana z chęcią większego zaangażowania się w rozwój tego obszaru biznesowego. Asseco Enterprise Solutions to holding należący do Grupy Asseco, skupiający rozwiązania ERP i obecnie jeden ze strategicznych obszarów, z którym Grupa Asseco wiąże duże plany rozwojowe.

Karolina Rzońca-Bajorek wiceprezesem ds. finansowych w Asseco Poland

W I półroczu 2022 roku ACP (ASSECOPOL) wypracowało 8,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 22% w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Sprzedaż własnych produktów oraz cechy wzoru \“absorpcji niedźwiedzia\“ usług informatycznych wzrosła, w porównaniu do pierwszych 6 miesięcy ubiegłego roku, o 21% i wyniosła 6,4 mld zł. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 930 mln zł, co oznacza wzrost o 38%.

Złożył rezygnację z pełnionej funkcji i od 1 kwietnia 2021 roku przechodzi do Asseco Enterprise Solutions – obejmie w tej spółce stanowisko prezesa zarządu. Jednocześnie nadal pełnił będzie funkcję wiceprezesa Asseco International i CFO tej Grupy. Finansowych została natomiast powołana Karolina Rzońca-Bajorek, dotychczasowa dyrektor Pionu Finansowego Grupy Asseco.

Krzysztof Lorant objął stanowisko Business Development Managera w Pure Storage

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2022 roku realizowaliśmy serwisowe i rozwojowe kontrakty dla obecnych klientów, a także podpisywaliśmy nowe, długoterminowe umowy. Konsekwentnie realizujemy strategię opartą na własnych produktach i M&A. W I półroczu tego roku do Grupy Asseco dołączyło 7 nowych spółek.

Zmiany w zarządzie Asseco Poland – na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. Finansowych została powołana Karolina Rzońca-Bajorek, dotychczasowa dyrektor Pionu Finansowego Grupy Asseco. Rezygnację z pełnionej funkcji złożył Rafał Kozłowski, wiceprezes zarządu Asseco Poland, który od 1 kwietnia przechodzi do Asseco Enterprise Solutions, gdzie objął stanowisko prezesa zarządu. Jednocześnie nadal będzie pełnił funkcję wiceprezesa Asseco International i CFO tej Grupy. W I kwartale 2022 roku ACP (ASSECOPOL) osiągnęło 4,1 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 22% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych wzrosła, w porównaniu do pierwszych 3 miesięcy ubiegłego roku, o 21% i wyniosła 3,2 mld zł.

Skonsolidowany zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 390 mln zł, co oznacza wzrost o 21%. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 108 mln zł, czyli zwiększył się o 6%. Grupa kontynuowała swój rozwój we wszystkich segmentach i sektorach działalności. Dla oceny sytuacji finansowej i rozwoju działalności biznesowej Grupy Asseco ważną informację stanowią podstawowe dane publikowane w ujęciu non-IFRS. W I półroczu tego roku zysk operacyjny non-IFRS wyniósł 964 mln zł, co oznacza wzrost o 17% w stosunku do I półrocza roku ubiegłego, a zysk netto non-IFRS wyniósł 271 mln zł i był wyższy o 8%.